Προσφέρουμε ένα ευέλικτο φάσμα υπηρεσιών τόσο για τις αποστολές φορτίου LCL (Less-Than-Container Load) όσο και για τα φορτία FCL (Full-Container Load)