Καθορισμένες αποστολές φορτίων ή ολοκληρωμένες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας στους πιο ανταγωνιστικούς ναύλους με καθιερωμένους εβδομαδιαίους κρατημένους χώρους